Corian®

Dane techniczne

Otwórz jeden z dokumentów aby zapoznać się z większą ilością informacji na temat zastosowania w realizacjach medycznych oraz właściwości użytkowych:

Nasze realizacje Corian®

Co to jest Corian®?

Płyty DuPont Corian® są zaawansowanym produktem kompozytowym, stosowanym jako materiał architektoniczny i projektowy w szeregu różnych zastosowań mieszkalnych i komercyjnych. Płyty Corian® zapewniają wszechstronność konstrukcyjną, funkcjonalność i wytrzymałość. Dostarczane w formie arkuszy lub wyrobów kształtowych, podlegają obróbce za pomocą typowych narzędzie stolarskich. To oryginalny materiał płytowy, produkowany wyłącznie przez firmę DuPont. Jest materiałem powszechnie stosowanym przy wykonywaniu blatów kuchennych i łazienkowych, ścian prysznicowych i wanien umywalek łazienkowych, zlewów kuchennych, blatów laboratoryjnych. Znajduje zastosowanie w wielu segmentach rynku, np. W hotelarstwie, opiece zdrowotnej, bankowości, handlu detalicznym, gastronomii.

Właściwości użytkowe i charakterystyka

Od wprowadzenia w roku 1967 płyty DuPont Corian® sprawdziły się pod względem swojej wyjątkowej trwałości uniwersalności i bezproblemowości – zarówno w domu, jak i w środowisku komercyjnym.

Kolory i wzory biegnące przez całą grubość materiału nie starzeją się ani się nie rozwarstwiają. Połączenia mogą zostać sklejone w sposób nierzucający się w oczy co zapewnia niemalże nieskończone możliwości w tworzeniu powierzchni.

Powierzchnie Corian® mogą być odnawiane – zastosowanie zwykłych łagodnych środków ściernych oraz zmywaków do szorowania pozwala przywrócić im nowy, świeży wygląd. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem mogą być zazwyczaj naprawione na miejscu, bez konieczności wymiany materiału.

Płyty Corian® są nieporowate i cechuje je gładki wygląd bez widocznych połączeń. Przy odpowiedniej pielęgnacji, materiał jest odporny na rozwój pleśni grzybów i bakterii.

Płyty Corian® są nietoksyczne i nie powodują alergii u ludzi. Płyty Corian® spełniają lub przewyższają wytyczne dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO), substancji zanieczyszczających powierzchnie (SZP). Przy spalaniu uwalniane są głównie tlenki węgla, a powstający dym jest optycznie lekki i nie zawiera toksycznych gazów halogenowych. Ze względu na te właściwości, powierzchnie Corian® mogą być wykorzystywane w przestrzeni publicznej i wysoce specjalistycznych, wymagających miejscach jak szpitale (również ściany!), placówki medyczne, apteki, przychodnie, laboratoria, stanowiska odprawy lotniskowej, powierzchnie robocze, hotele.

Arkusze DuPont Corian mogą być formowane termicznie w drewnianych lub metalowych formatach w kontrolowanych temperaturach, co umożliwia stworzenie różnych dwu- i trójwymiarowych przedmiotów designerskich. Istnieje również możliwość tworzenia efektów wytłaczania.

Intarsjowanie produktów DuPont Corian® różnymi materiałami lub różnymi kolorami Corian jest również możliwe – pozwala jeszcze bardziej uwidocznić wewnętrzne piękno materiałów. Dzięki wykorzystaniu drukowania sublimacyjnego lub bezpośrednich metod drukowania na płytach Corian® umieszczać można wszelkie intarsjowane grafiki, w tym logo firm.